Image

Tin tức

THÔNG TIN CUNG CẤP CHO BÁO CHÍ VỀ 10 TRƯỜNG HỢP XÉT NGHIỆM RT-PCR DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 (Cập nhật lúc 7h00, ngày 30/10/2021)

Thông tin cung cấp cho báo chí về 10 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-COV-2 (Cập nhật lúc 7h00, ngày 30/10/2021)

Xem chi tiết

Phản ánh kiến nghị

2

Tiếp nhận

63

Đang xử lý

791

Đã xử lý

58

Quá hạn

856

Tổng số

Biểu đồ thống kê

Kết quả xử lý

Mức độ hài lòng