Hạ tầng đô thị

Rác ở ngả ba Bảo tàng tỉnh và công viêm FiDel mấy ngày rồi không xử lý

Rác ở ngả ba Bảo tàng tỉnh và công viêm FiDel mấy ngày rồi không xử lý
TT. Phát triển Cụm CN - KN và DVCI - Đã xử lý

Kính chào Ông/Bà!

Vấn đề Ông/bà kiến nghị, phản ánh, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp-Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố trả lời như sau:

Ngày 06/12/2023, Trung tâm phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà kiểm tra và xữ lý rác vô chủ tại ngã ba đường bên cạnh Bảo tàng tỉnh và công viên Fidel. Công ty đã hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh và thu gom rác thải tại điểm này trong ngày 06/12/2023.

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp-Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố chân thành cảm ơn kiến nghị/phản ánh của Ông/bà và mong tiếp tục nhận được góp ý của Ông/bà trong thời gian tới.

Trân trọng!

16:46:38 07/12/2023

Phản ánh cùng lĩnh vực