Vệ sinh - Môi trường

Tuyến đường nguyễn du thường xuyên đốt lá khô rất ô nhiễm. Đây là hình ảnh số nhà 13 nguyễn đu

Tuyến đường nguyễn du thường xuyên đốt lá khô rất ô nhiễm. Đây là hình ảnh số nhà 13 nguyễn đu
UBND Phường 5 - Đang xử lý

Phản ánh cùng lĩnh vực