Tình hình dịch bệnh

Toàn tỉnh  ()

Số ca nhiễm

Số ca hồi phục

Số ca tử vong

Thành phố Đông Hà  ()

Số ca nhiễm

Số ca hồi phục

Số ca tử vong

Số ca nhiễm trên các Phường  (Đang cập nhật)
Số người khai báo về Đông Hà
Tiêu chí Tổng số Hôm qua Hiện tại
Số người khai báo về các phường
Phường Tổng số Đã xác minh Chưa xác minh
Số người khai báo y tế tại các điểm
Tiêu chí Tổng số Hôm qua Hiện tại
Nguồn: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Quảng Trị; Hệ thống quản lý dịch tễ tỉnh Quảng Trị